بخش آموزش شركت شفانگر نظري با حضور تيم متخصص و اساتيد برجسته ،در زمينه طب سنتي و ماساژ حرفه اي و عطاري تخصصي دوره هاي آموزشي را برگزار مي كند

آموزش ها بصورت حضوري ومجازي است و طوري برنامه ريزي شده كه مخاطب از هر كجاي كشور عزيزمان مي تواند بصورت انلاين از دوره ها بهره مند شود

آموزشگاه فني و حرفه اي شفانگر نظري داراي مجوز برگزاري دوره از سازمان فني و حرفه اي كل كشور مي باشد . ومدرسين حاضر داراي ابلاغ مربي گري حرفه اي از سازمان فني و حرفه اي هستند .

حيطه فعاليت آموزشگاه در سخ بخش زير مي باشد

  • امور شيلات و آبزيان
  • بهداشت و ايمني
  • گياهان دارويي و داروهاي گياهي

در پايان هر دوره كاراموز معرفي به سازمان فني و حرفه اي خواهد شد و ازمون انلاين شركت خواهد كرد و پس از قبولي در ازمون عملي نيز بايد شركت كند و سپس موفق به دريافت گواهي مهارت خواهد شد .

ودر صورتي كه بخشي از استاندارد دوره را طي كند گواهي اموزشي براي وي صادر خواهد شد