کد استاندارد : 541120470020001

سرفصل های آموزش

 • علایم تشخیص و انجام فوریتهای پزشکی
 • انواع خفگی ، سوختگی ، مسمومیت ، غرق شدگی
 • روش مواجهه با مصدوم
 • انجام احیا قلبی و ریوی
 • انجام آتل بندی
 • روش های جلوگیری از خونریزی
 • انواع خونریزی ، زخم ، سوختگی و گزش ها
 • انجام صحیح بانداژ زخم
 • کنترل خونریزی
 • انواع آسیب های عضلانی
 • انواع آسیب های اسکلتی
 • روش های درست کردن آتل
 • روش های آتل بندی
 • قراردادن عضو آسیب دیده در وضعیت صحیح
 • ارزیابی مصدوم
 • احیاء قلبی _ ریوی
 • کنترل شکستگی و آسیب های عضلانی و آتل بندی
 • جلوگیری از خونریزی و بانداژ کردن زخم