کد استاندارد : 3257-47-029-1

تجزیه و تحلیل ماساژ آروماتراپی

– تشخیص ممنوعیت ها و احتیاط ماساژیست

– تشخیص تاثیرات ماساژ آروماتراپی بر دستگاه های مختلف بدن

به کارگیری اصطلاحات ماساژ آروماتراپی

– انواع اصطلاحات ماساژ آروماتراپی

– روش نگارش صحیح اصطلاحات رایج تکنیک های ماساژ آروماتراپی

مشاوره جهت انتخاب روغن و عصاره گیاهی

-انواع روغن و عصاره های گیاهی قابل استفاده

– مزایا و معایب استفاده از روغن و عصاره گیاهی

آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم کار

– روش آماده سازی اتاق

-روش چیدمان حوله های یکبار مصرف نسبت به تخت

-روش چیدمان روغن و عصاره گیاهی نسبت به تخت

– روش بهداشت و ضد عفونی کردن ظرف رایحه سوز

– روش قرار دادن عصاره گیاهی در ظرف رایحه سوز

آماده سازی مراجعه کننده

-تشخیص نوع پوست مراجعه کننده

– روغن زدن صحیح به بدن و ریختن عصاره گیاهی مربوطه در ظرف رایحه سوز

اجرای تکنیک های ماساژ آروماتراپی

– روش اجرای تکنیک افلوراژ (نوازشی) با روغن

– روش اجرای تکنیک پتریساژ (ورز دادن) با روغن

– روش اجرای تکنیک فریکشن (سایش) با روغن

– روش اجرای تکنیک تاپونتمنت (کوبشی) با روغن

ماساژ آروماتراپی

– روش اجرای ماساژ پا با روغن

– روش اجرای ماساژ دست  با روغن

– روش اجرای ماساژ پهلو با روغن

– روش اجرای ماساژ سر وصورت  با روغن

– روش اجرای ماساژ کامل پشت با روغن

– روش اجرای ماساژ کل بدن با روغن