طبقه بندی و کاربرد گیاهان دارویی:

  • طبقه بندی گیاهان بر اساس مواد مؤثره و خواص بیماری ها
  • شناخت انواع گیاهان دارویی و خواص آن ها
  • بررسی نحوه کاربرد گیاهان دارویی مختلف برای درمان
  • تعیین نوع و میزان مصرف گیاهان دارویی ذکرشده

استخراج مواد موثر گیاهان دارویی :

– روش استخراج واستحصال مواد موثره گیاهان داروئی و کاربرد آنها در داروهای ترکیبی مانند :  

( ضدجوش ، ضدخارش ، ضد درد ، دم نوش ها ، ….)

      – روش عصاره گیری جهت استخراج ماده موثر گیاهان داروئی