در بخش داروسازی تاکنون موفق به اخذ مجوز برای ۵ محصول از سازمان غذا و دارو شده ایم که هریک به نوبه خود از موثرترین داروها در زمینه مربوط به خود هستند.