واحد تحقیق و تألیف شرکت شفانگر

کتب منتشره

در مجموعه شفانگر با استفاده از تجربه 20 ساله حضور در عرصه دارو و افراد متخصص شروع به انتشار کتب در زمین طب سنتی کرده است که تاکنون 3 مورد از کتب به چاپ رسیده و 5 مورد دیگر در دست تألیف و تحقیق است.

شما عزیزان می توانید از طریق بخش زیر برخی از کتب چاپ شده را مشاهده کنید.