فعالیت متخصصان بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی

بیوتکنولوژی

رشته‌ی بیوتکنولوژی یا زیست فن‌آوری یک رشته کاربردی و میان رشته‌ای است و کاربردهای مختلفی در زندگی بشر دارد. یکی از مهمترین کاربردهای بیوتکنولوژی، نقش آن در تولید داروهای بیولوژیک یا زیست دارو است. به گونه‌ای که امروزه، بیوتکنولوژی دارویی به عنوان یکی از شاخه‌های دانش بیوتکنولوژی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. زیست فناوری دارویی که حاصل تلفیق داروسازی و فناوری زیستی است گستره وسیعی را پوشش می‌دهد که از طراحی و تولید واکسن‌های نوترکیب تا ساخت مواد اولیه دارویی و سیستم‌های نوین درمانی مثل استفاده از ژن درمانی، سلول درمانی و یا سلول‌های بنیادی را در بر می‌گیرد

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی (Microbiology) علمی است که درباره میکروارگانیسم‌ها یا جانداران ذره‌‌بینی بحث و گفتگو می‌کند. جانداران ذره‌‌بینی به کلیه موجوداتی اطلاق می‌شوند که به علت کوچک بودن ابعاد فقط با ذره‌بین یا میکروسکوپ قابل مشاهده هستند.

اهمیت کنترل کیفی میکروبیولوژی بر کسی پوشیده نیست. اما بررسی حضور برخی میکروارگانیسم‌ها و اثرات مداخله‌گر آنها در محصولات آرایشی – بهداشتی و دارویی از اواخر قرن بیستم، بیشتر مورد اهمیت قرار گرفت. دلیل این امر دو موضوع مهم بود، اولی ایجاد بیماری در مصرف‌کننده‌ها و دومی کاهش کیفیت و طول عمر محصول نهایی بود. در هر کشوری با توجه به شرایط محیطی و اجتماعی آن، فاکتورهایی برای کنترل فرآورده‌ها (آرایشی- بهداشتی و دارویی) در نظر گرفته می‌شود..

میکروبیولوژی خاک

خاک یکی از مخازن عمده میکروارگانیسم‌ها محسوب می‌شود. فراوان‌ترین میکروارگانیسم‌ها در خاک، باکتری‌ها هستند. خاک باغچه در هر گرم محتوی میلیون‌ها باکتری است. در جاهای عمیق تعداد آن‌ها کاهش می‌یابد. قارچ‌ها به تعداد کمتر از باکتری‌ها در خاک یافت می‌شوند. شاید مهم‌ترین نقش میکروارگانیسم‌های خاک، شرکت آن‌ها در چرخه‌های بیوژئوشیمیایی است که به گردش برخی عناصر شیمیایی در طبیعت کمک کرده و آنها را قابل مصرف می‌سازد. میکروبیولوژیست‌ها در این زمینه تحقیقات زیادی انجام داده‌اند.

میکروبیولوژی مواد غذایی

میکروارگانیسم‌ها تغییرات مطلوب و نامطلوب در مواد غذایی پدید می‌آورند و از طرف دیگر تهیه بسیاری از فرآورده‌های غذایی بدون کمک میکروارگانیسم‌ها، امکان‌پذیر نیست. مانند کلم شور، زیتون رسیده و پنیر، اسیدهای حاصل توسط میکروارگانیسم‌ها و اضافه کردن آن‌ها به مواد غذایی مانند خیارشور آن‌ها را از گزند میکروارگانیسم‌های نامطلوب حفظ می‌کند. این بخش از میکروبیولوژی، امروزه کاربرد زیادی دارد.