20 آبان
11:00 ق.ظ - 2:00 ب.ظ قم، خیابان شهید صدوقی، 30متری قائم

دوره آموزشی حجامت-سلامت

06 آبان
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ آموزشگاه شفانگر

دوره آموزشی تاریخچه طب سنتی