واحد تحقیق و توسعه

معرفی

واحد تحقیق و توسعه یا Research and Development که گاهی به صورت مخفف R&D هم مورد اشاره قرار می‌گیرد، بیش از نیم قرن است که به صورت جدی در سازمان‌ها، کسب و کارها و دولت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

حدود سال‌های ۱۹۶۰ بود که برای نخستین بار، واحد تحقیق و توسعه به شکل جدی و رسمی در ساختار سازمانی برخی شرکت‌ها مشاهده شد. البته طی دهه‌های بعد، تعریف واحد تحقیق و توسعه و وظایف واحد تحقیق و توسعه دچار اصلاحات و تغییراتی شد.

واحد تحقیق و توسعه شرکت شفانگر نظری در سال 1393 با هدف تحقیق در زمینه داروهای گیاهی و تولید داروهای تخصصی و همچنین تحقیقات پیشرفته در مورد گیاهان دارویی؛ تمرکز بر تولید محصول با کیفیت و استفاده از گیاهان بومی ایران و تلاش برای احیای طب ایرانی اسلامی تأسیس شد.

اهداف واحد تحقیق و توسعه

اهداف واحد تحقیق و توسعه که در جهت تلاش برای دستیابی به سطح مطلوب برای شرکت شفانگر نظری می‌باشد، بر اساس اولویت‌ها و نیازهای مشتریان محترم در یک چارچوب منسجم تدوین گردیدند که می‌توان برخی را به شرح زیر نام برد.