06 آبان
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ آموزشگاه شفانگر

دوره آموزشی تاریخچه طب سنتی